Výrobní hala s administrativou – Well Well Potraviny

Realizace čistých prostor a vestavby pro potravinářský průmysl v Lipníku nad Bečvou


Zákazník CTP Invest

Odvětví zákazníka Komerční property development

Odvětví nájemníka Potravinářství

Rok 2018

Kategorie Průmyslové stavby


Pro holandského developera CTP Invest jsme zajišťovali výstavbu čistých výrobních prostor a administrativně-provozní vestavbu. Polská společnost Well Well Potraviny (nájemník CTP Invest) se zabývá výrobou potravin a měla tak vysoké požadavky ohledně realizace čistých prostor.

Dodávali jsme a montovali nosnou ocelovou konstrukci, opláštění stěn a stropů sendvičovým panelem z minerální vlny, ocelové dveře včetně speciálních klempířských prvků o půdorysné ploše 5760 m2. Součástí dodávky byly rovněž HSV a PSV práce na administrativně-provozní vestavbě o celkové výměře 1350 m2.


Chcete začít stavět? Kontaktujte nás!

Ing. Jan Feilhauer
vedení společnosti