Pomoc je samozřejmost

Uvědomujeme si, že život není pouze o úspěšně dokončených stavbách. Pomáháme druhým tam, kde je potřeba.

Když si jiní netroufají, je tady Mikasa

Jsme hrdým partnerem neziskové organizace Mikasa, která od roku 2009 pomáhá lidem s autismem, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a chováním náročným na péči na jejich cestě k běžnému životu.

Vizí a cílem práce Mikasa je svět, kde lidé s hendikepem a jejich pečující žijí spokojený život ve společnosti.

Více o projektu


S čím aktuálně pomáháme?

Finanční dar pro Mikasu v roce 2021

29. 8. 2021 Finanční dar v roce 2021

29.8.2021 jsme navštívili denní stacionář Mikasa v Ostravě Zábřehu za účelem předání finančního daru v hodnotě 100 000 Kč. Předání se účastnila rodina Feilhauerova, zástupci Mikasa paní Kateřina Novosadová, Michal Panáček a jejich spokojení klienti. Finance budou využity na plánovanou výstavbu nového domova pro osoby s autismem a chováním náročným na péči v Ostravě – Výškovicích.