Pomoc je samozřejmost

Uvědomujeme si, že život není pouze o úspěšně dokončených stavbách. Pomáháme druhým tam, kde je potřeba.

30.5.2023 Domov Mikasa

Proč dlouhodobě podporujeme právě Mikasu? Protože nám to dává smysl! V Mikase pomáhají lidem s autismem a těžkým mentálním postižením najít cestu ke štěstí a na tu s přece vydáváme všichni  – bez rozdílu.

Jedním z aktuálních projektů je „Domov Mikasa“ tj. již probíhající výstavba domova právě pro lidi s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči, v Ostravě Výškovicích, který jsme se rozhodli opět i v letošním roce finančně podpořit částkou 100 000 Kč.

16.5.2022 Další podpora pro Mikasu

V roce 2021 jsme navázali spolupráci ohledně podpory nestátní neziskové organizace Mikasa. Dne 9.5.2022 jsme opět navštívili denní stacionář Mikasa v Ostravě Zábřehu za účelem předání dalšího finančního daru v hodnotě 100 000 Kč. Předání se účastnili klienti denního stacionáře, rodina Feilhauerova a za organizaci Mikasa paní Kateřina Novosadová. Finance budou využity na plánovanou výstavbu nového domova pro osoby s autismem a chováním náročným na péči v Ostravě – Výškovicích.

03.03.2022 Sport je životní vášeň

Již 10 rokem finančně podporujeme organizaci CISO (Centrum individuálních sportů Ostrava). Cílem projektu je podpora sportovní přípravy a přípravy na budoucí povolání u mladých talentovaných sportovců, reprezentantů ČR, včetně handicapovaných, v příslušné věkové kategorii, kteří jsou členy ostravských a sportovních klubů, které mají sídlo na území Moravskoslezského kraje, a to ve sportech zařazených do olympijského programu. Certifikát o daru

 

Finanční dar pro Mikasu v roce 2021

29. 8. 2021 Finanční dar v roce 2021

29.8.2021 jsme navštívili denní stacionář Mikasa v Ostravě Zábřehu za účelem předání finančního daru v hodnotě 100 000 Kč. Předání se účastnila rodina Feilhauerova, zástupci Mikasa paní Kateřina Novosadová, Michal Panáček a jejich spokojení klienti. Finance budou využity na plánovanou výstavbu nového domova pro osoby s autismem a chováním náročným na péči v Ostravě – Výškovicích.