Výrobní a skladová hala Sonavox

Přístavba výrobní a skladové haly v průmyslové zóně Lešná


Zákazník SONAVOX CZ s.r.o.

Odvětví zákazníka Automobilový průmysl

Rok 2019-2020

Kategorie Průmyslové stavby


Společnost Sonavox CZ s.r.o. se zabývá vstřikováním plastů a montáží reproduktorů pro Škoda AutoVolkswagen, SeatAudi. Firma je součástí čínského holdingu Suzhou Sonavox Electronics.

Navrženou výrobní a skladovací halu včetně spojovacího traktu tvoří nosný ocelový skelet. Hala je založena na vrtaných pilotách. Drátkobetonová podlaha odolá požadavkům na zatížení a provoz ve výrobní i skladové části. Fasáda a střešní plášť  jsou řešeny zateplenými trapézovými panely, které splňují požadavky na požární odolnost a tepelný komfort uvnitř haly.

Součástí nového objektu je také zázemí pro zaměstnance, kancelářská kontejnerová buňka pro dispečink a nakládací doky. Kolem haly je zhotovena nová obslužná komunikace, manipulační plochy a parkoviště pro osobní vozidla. V rámci výstavby bylo nutno realizovat také kompletní TZB, inženýrské sítě vč. nové vsakovací nádrže a venkovního osvětlení.


Chcete začít stavět? Kontaktujte nás!

Ing. Jan Feilhauer
vedení společnosti