Servisní a prodejní centrála Statech

Výstavba servisní haly a administrativního objektu v Ostravě - Muglinově


Zákazník Statech s.r.o.

Odvětví zákazníka Pronájem a prodej manipulační techniky

Rok 2023

Kategorie Průmyslové stavby


Nová pobočka pro Mateco Česká republika, která je součástí společnosti STATECH s.r.o. zabývající se pronájmem a prodejem pracovních plošin. Nový areál jsme postavili v brownfieldu bývalé cihelny v Ostravě – Muglinově.

Součástí areálu je servisní hala pro plošiny, 2 patrová administrativní část včetně zázemí pro personál a myčka. V exteriéru pak byly vybudovány zpevněné plochy, parkoviště, přístřešky pro plošiny vč. nabíjecích míst a čerpací stanice.

Zajímavostí projektu byla rozsáhlá sanace území, která předcházela samotné realizaci. Proběhla demolice stávajících objektů a základů. Vybouraný materiál se po té vytřídil a ten vhodný se dále nadrtil na potřebnou frakci a použil zpět do konstrukčních vrstev. K řádnému provozu budov slouží celá řada technologií jako VZT jednotky pro větrání a chlazení haly, solární teplovodní kolektory, technologie myčky stavebních strojů s čističkou vody a manipulační jeřáb v hale s nosností 10t.


Chcete začít stavět? Kontaktujte nás!

Ing. Jan Feilhauer
vedení společnosti