Manu Tea – logistický areál

Novostavba skladové haly s administrativním zázemím v Ludgeřovicích


Zákazník Manu Tea

Odvětví zákazníka Potravinářství, E-commerce

Rok 2020

Kategorie Průmyslové stavby


Společnost Manu Tea je předním českým e-shopem, který dodává vlastní prémiové čaje, kávu a produkty z vrbového proutí do 4 zemí Evropy.

Nový logistický areál je tvořen objektem administrativy a skladu, dále pak přilehlými zpevněnými plochami a parkovištěm. Budova je rozdělena na dva samostatné provozní celky – jednopodlažní halová část a třípodlažní administrativní část s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími.

V jednopodlažní halové části jsou situovány skladové, výrobní a manipulačními prostory. Příjezd do halové části je umožněn vraty v obvodovém plášti v místnostech expedice a příjmu zboží. Prostor haly je dále funkčně propojen s 1.NP administrativního zázemí.

V 1.PP administrativní části je situováno hygienické zázemí a šatny personálu, administrativní prostory, degustační místnost a výdejna zboží pro zákazníky. V 1.NP se nachází výrobní a manipulační prostory, administrativní prostory, denní místnost a hygienické zázemí personálu. Zároveň je tento prostor propojen s navazující halovou částí. Ve 2.NP jsou situovány rezervní administrativní prostory, hygienické zázemí zaměstnanců a technická místnost. Přístup na střechu je řešen pevným žebříkem na fasádě budovy.


Chcete začít stavět? Kontaktujte nás!

Ing. Jan Feilhauer
vedení společnosti