CTP Invest – velkoprostorové zastřešení halových objektů

Zastřešení hal z ocelové konstrukce, CTPark Karviná


Zákazník CTP Invest

Odvětví zákazníka Komerční property development

Rok 2017

Kategorie Průmyslové stavby


Zákazník požadoval zastřešení dvou hal v Karviné na rozpon 46,8m a délky 120,7m bez použití vnitřních sloupů, tak aby měl celou skladovací plochu volnou.

Řešením požadavku je nosná ocelová konstrukce LLENTAB složená z podélných průvlaků, příčných vazníků a ztužení se střešními vazníky. Štítové OK sloupy jsou kotveny do základů a jsou opřeny o střešní konstrukci. Střecha je foliová se sklonem 2°. Dále byl použit bezvaznicový systém s trapézovým plechem s vysokou vlnou. Celý objekt je opláštěn sendvičovým panelem.

Hlavní výhody konstrukce jsou snadná, rychlá montáž a nižší náklady v porovnání s klasickou ocelí.


Chcete začít stavět? Kontaktujte nás!

Ing. Jan Feilhauer
vedení společnosti