Domov Mikasa

30.5.2023 Domov Mikasa

Proč dlouhodobě podporujeme právě Mikasu? Protože nám to dává smysl! V Mikase pomáhají lidem s autismem a těžkým mentálním postižením najít cestu ke štěstí a na tu s přece vydáváme všichni  – bez rozdílu.

Jedním z aktuálních projektů je „Domov Mikasa“ tj. již probíhající výstavba domova právě pro lidi s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči, v Ostravě Výškovicích, který jsme se rozhodli opět i v letošním roce finančně podpořit částkou 100 000 Kč.


Chcete začít stavět? Kontaktujte nás!

Ing. Jan Feilhauer
vedení společnosti