Další podpora pro Mikasu

16.5.2022 Další podpora pro Mikasu

V roce 2021 jsme navázali spolupráci ohledně podpory nestátní neziskové organizace Mikasa. Dne 9.5.2022 jsme opět navštívili denní stacionář Mikasa v Ostravě Zábřehu za účelem předání dalšího finančního daru v hodnotě 100 000 Kč. Předání se účastnili klienti denního stacionáře, rodina Feilhauerova a za organizaci Mikasa paní Kateřina Novosadová. Finance budou využity na plánovanou výstavbu nového domova pro osoby s autismem a chováním náročným na péči v Ostravě – Výškovicích.


Chcete začít stavět? Kontaktujte nás!

Ing. Jan Feilhauer
vedení společnosti